Mājokļa apdrošināšana

tava mājokļa apdrošināšanaKatrs negadījums un ķibele, kas atgadījusies ar mājokli, rada papildus neērtības, problēmas, rūpes, naudas un laika patēriņu. Un, visticamāk, ikviens labprātāk vēlētos izvairīties no šādām situācijām. Tomēr, tā kā novērst šādas situācijas pavisam bieži vien nav iespējams, tad atliek tikai vai nu cerēt uz labāko, vai laicīgi nodrošināties, ka, notiekot negadījumam ar mājokli, būs iespēja šīs ķibeles risināt vienkāršāk. Mājokļa apdrošināšana izveidojusies par vienu no izplatītākajiem apdrošināšanas veidiem. Ar to tiek saprasts, ka, apdrošināts tiek personai piederošais nekustamai īpašums vai manta, savukārt apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta kā kompensācija par radušajiem zaudējumiem. Neviens apdrošinātājs nesola novērts nelaime, bet gan novērst tās radītos zaudējumus mājoklim un visefektīvāk to sasniegt slēdzot pārdomātu apdrošināšanas līgumu.

Mājokļa apdrošināšanā visbiežāk ietilpst apdrošināšana pret dabas apstākļiem – lietu, sniegu, vēju, zibeni un citiem dabas apstākļiem, kas var kaitēt mājoklim un nodarīt bojājumus. Tāpat arī apdrošināšana pret ļaunprātīgi vai nejauši izraisītu ugunsgrēku. Uguns nelaimes ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ izvēlas apdrošināt mājokli, jo tā rezultātā mājoklis var tikt zaudēts pilnībā. Tāpat mājokļa apdrošināšana ietilpst ļaunprātīgas rīcības apdrošināšana – zādzība, vandālisms vai cita veida īpašuma ļaunprātīga bojāšana, kā arī nodrošināšanās pret saimnieciskām ķibelēm – applūduši griesti, elektrotehnikas izraisīti ugunsgrēki un tā tālāk. Tieši tāpat bieži vien mājokļa apdrošināšanas polisēs iekļauta civiltiesiskā apdrošināšana – zaudējumi, kas tiek nodarīti citiem, Jūsu vainas dēļ. Ja gadās appludināt kaimiņu, vai kā citādi radīt zaudējumus,- arī šo zaudējumu segšana ir iekļauta mājokļa apdrošināšanas polisē.

Apdrošinot mājokli, nereti tiek apdrošināta arī tajā esošā manta – tehnika, vērtslietas, mēbeles un citas svarīgas lietas, kas atrodas mājoklī. Un lai gan pastāv viedokli, ka mājokļa apdrošināšana ir dārga, tad salīdzinot ar iespējamo zaudējumu, nelaimes gadījumā, mājokļa apdrošināšanas izmaksas varētu būt pat gluži saprātīgas. Dažādu apdrošināšanas kompāniju polisēs mēdz atšķirties apdrošināmie riski un to daudzums, kā arī apdrošināšanas noteikumu un to skaidrojums, tāpēc ar šādām detaļām, iegādājoties polisi, jābūt izmanīgam un jāiepazīstas rūpīgi. Tāpat dažāda ir arī pieeja, kā tiek noteikta apdrošināšanas summa, kas ir tiešs pamats apdrošināšanas izmaksas apjomam. Iegādājoties mājokļa apdrošināšanu nepieciešams izvēlēties to piedāvājumu, kas visprecīzāk atbilst visām vēlmēm un nepieciešamībām, tiek vislabāk izskaidrots un arī izprasts. Vairāk vai mazāk, tas tomēr ir būtisks nodrošinājums nākotnei.