Ģimenes māja ārpus pilsētas

Pilsētas ritms, steiga un mūžīgais nemiers ir vilinoši jauniem cilvēkiem, kas vēlas piedzīvot arvien ko jaunu un pārsteidzošu. Pēc tam, kad jaunietis pārvēršas par ģimenes cilvēku, kam līdzās aug bērni, uz pasauli sākam skatīties ar savādākām acīm. Tad arvien biežāk traucē nemitīgais troksnis aiz loga, netīrība uz ielām, aizdomīgie tipāži pie kāpņu telpas.

Arvien vairāk sākam meklēt mieru, klusumu, drošību, plašumu. Tieši ģimenes un bērnu harmoniskas nākotnes dēļ ļoti daudzas jaunās ģimenes izlemj pamest pilsētas un atgriezties laukos, no kuriem liela daļa ir nākuši. Tā notika arī ar mums. Rīgā bija pavadīti studiju gadi un vēl pāris pirmie darba gadi, kamēr ģimenē vēl nebija bērnu.

Pirmais gads pēc bērna piedzimšanas lika ieraudzīt pilsētu pavisam no citas puses. Agrāk tik daudzām lietām vienkārši netika pievērsta uzmanība. Izrādījās, ka dzīve pilsētā ir ģimenēm ar bērniem ne tik ļoti draudzīga, kā varētu šķist pēc varas pārstāvju saukļiem un vēlēšanu programmām.

Vides pieejamības problēmas, bērniem draudzīgu uzņēmēju mazais skaits, izglītības un pirmsskolas iestāžu problēmas un daudz kas cits vedināja domāt ilgtermiņā un izlemt atgriezties dzimtajā novadā.

Kredīts īpašuma atjaunošanai

Vecākiem īpašumā bija lauku māja, ko paši neapdzīvoja un domāja pārdot. Viņi bija ļoti priecīgi, kad izteicām vēlmi tur pārcelties un visu atjaunot. Vecāki īpašumu nodeva mums, ar norunu, ka savedīsim to kārtība.

Sapratām, ka vajadzīgs vismaz gads, lai savestu ēku un apkārtni tādā stāvoklī, lai pārceltos uz turieni pavisam. Aprēķinājām īpašuma atjaunošanas izmaksas un sapratām, ka būs nepieciešama finansiāla palīdzība. Veicām izpēti, lai uzzinātu, kur pieejami izdevīgākie kredīti. Vajadzīgā naudas summa bija pieteikami liela, lai par nodrošinājumu kredītam nederētu tikai mūsu ienākumi. Tāpēc izlēmām, ka īpašumu izmantosim kā aizdevuma ķīlu.

Pēc ilgas izpētes un informācijas apkopošanas nolēmām, ka atbilstošākie būs BIGBANK kredīti, jo šī specializētā banka kreditēja nekustamos īpašumus visā Latvijā, nevis tikai pilsētās vai ienesīgākajos reģionos. No BIGBANK piedāvājuma mums saistošais bija aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu. Banka izskatīja visus iesniegtos dokumentus un apstiprināja kredīta piešķiršanu uz 5 gadiem.

Vēlējāmies aizdevumu noformēt uz pēc iespējas īsāko termiņu, lai ātrāk atbrīvotu īpašumu no apgrūtinājumiem.Lai gan vajadzības gadījumā būtu varējuši noformēt kredītu uz laika posmu līdz 15 gadiem, kā tas ir pieejams BIGBANK piedāvātajiem kredītiem pret nekustamā īpašuma ķīlu.

Ieguldījums bērnu nākotnē

Savas ģimenes mājas iekārtošana un atjaunošana ir vislabākais ieguldījums bērnu nākotnē. Tā ir vieta, kur viņi piedzīvos skaistu, interesantu un harmonisku bērnību, iepazīs un iemīlēs dabu, iemācīsies arī strādāt. Mēs apzināti jau pirmajā gadā pēc pārcelšanās uz atjaunoto māju, sākām veidot savas ģimenes tradīcijas, svētku rituālus, gadskārtu svētku parašas.

Gribējām, lai bērni to pieņem kā jaunās dzīves dabisku sastāvdaļu. Pārcelšanās uz laukiem un savas dzimtas mājas atjaunošana ir likusi pārdomāt daudzas modernās sabiedrības it kā obligātās vajadzības un normas. Dzīves uztvere ir krasi mainījusies.

Domāju, ka mūsu ģimene ir tikai ieguvusi no šī lēmuma. Tie daži gadi, kas tagad jāvelta finansiālo saistību izpildīšanai pret banku, nav kā slogs, bet gan kā soļi pretī patstāvībai un neatkarībai.

Saistības ar banku mūs disciplinē būt apdomīgiem savos tēriņos, plānot pirkumus tālredzīgi un mācīt naudas aprites ciklu un vērtību arī bērniem.