Dizaina-būvniecības projekta uzraudzība

Dizaina/ būvniecības projekta uzraudzība

Datu centra projekta izstrāde pēc tam, kad ir apzinātas konkrētā klienta vajadzības, ir ļoti būtisks elements kopējā datu centra izbūves procesā. Var teikt, ka datu centra projekts, tas ir ietvars, kuram cieši jāseko būvniecības procesā, lai panāktu maksimāli labu galarezultātu. Izbūvējamam datu centram jābūt drošam savā darbībā un maksimāli jānodrošina visas iepriekš ar konkrēto klientu saskaņotās vajadzības.

Tieši tādēļ, lai būvniecības process noritētu saskaņā ar izstrādāto projektu, ir nepieciešama būvniecības projekta vadība. Tas ir process, kurā darbojas pieredzējušu profesionāļu komanda, kas parūpējas par to, lai datu centra izbūves process pilnībā atbilstu projekta tehniskajām un dizaina specifikācijām, kā arī būvniecības gaitā tiktu ievēroti visi labākie starptautiskie un vietējie standarti. Datu centra būvniecības projekta vadību un uzraudzību veic iepriekš speciāli sastādīta komanda, kuras sastāvā ir projektu vadītājs un inženieri ar plašām zināšanām konkrētajā jomā. Projekta vadītāja uzdevums ir uzraudzīt, koordinēt un vadīt visu būvniecības procesa gaitu, ņemot vērā gan projekta tehniskās specifikācijas, gan dizaina risinājumus. Tāpat projekta vadītājs ir atbildīgs par to, lai darbs tiktu paveikts kvalitatīvi un plānotajā laikā. Klients jebkurā laikā var konsultēties ar projekta vadītāju un iegūt informāciju par pasūtītā projekta realizācijas gaitu. Būvniecības projekta vadība tiek uzticēta tikai ļoti augsta līmeņa, pieredzējušiem un zinošiem profesionāļiem, kas pārzina un spēj koordinēt inženieru un būvnieku darbu.

Ne mazāk svarīga loma efektīva un droša datu centra tapšanā ir arī augsti kvalificētu inženieru komandai. Tie ir speciālisti, kas pārzina visu datu centra izbūves procesu detaļās, sākot ar sīkākajām niansēm. Inženieri zina, kādi konkrētajā situācijā būtu labākie risinājumi klienta pasūtītajā projektā, piemēram, kādi vājstrāvas tīklu, dzesēšanas sistēmu un ugunsdrošības sistēmu risinājumi vislabāk spēs nodrošināt izbūvējamā datu centra veiksmīgu funkcionēšanu.

Datu centra būvniecības procesa gaitā klientam ir iespēja arī saņemt profesionāļu konsultācijas par konkrētajam datu centram piemērotākajiem būvniecības, tehniskajiem un dizaina risinājumiem. Tas ļauj klientam drošāk pieņemt lēmumu, piemēram, par aprīkojuma izvēli izbūvējamam datu centram un nākotnē būt pārliecinātam, ka datu centrs funkcionēs droši un kvalitatīvi. Arī tiem klientiem, kam nepieciešama datu centra izbūve ārzemēs, tiek piedāvātas iespējas saņemt profesionālu konsultāciju, kā arī veikt šāda datu centra izbūvi profesionālas komandas vadībā. Lai arī būvniecības process visbiežāk tiek uzticēts ārvalstu speciālistiem, tomēr būvniecības projekta vadību veic pašmāju speciālistu komanda. Uzticot projekta izstrādi un uzraudzību pašmāju profesionāļiem, klients var būt drošs, ka neviena būtiska nianse projektā nepaliks ārpus projekta vadītāja uzmanības un visas klienta vajadzības tiks maksimāli izprastas.

Ja ir vēlme apskatīties vairāk risinājumu ar būvniecības uzraudzību, aplūkojam šeit