Bedrains ceļš – autovadītāja lielākais bieds.

kaskoSlikts ceļš, bedrains ceļš, neizbraucams ceļš – ar šiem vārdu salikumiem, šķiet, ir pazīstams ikviens autovadītājs Latvijā. Un taisnība vien ir, brauktuvju stāvoklis mūsu valstī nav no tiem labākajiem. Turklāt tas ne tikai rada nopietnus bojājumus automašīnām, bet arī var izraisīt ceļu satiksmes negadījumus. Lai arī VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kas atbild par vairumu Latvijas ceļu, regulāri veic remontus uz dažādām brauktuvēm, bedru skaits joprojām ir liks. Tā kā transportlīdzekļu īpašnieki maksā nodokļus, kuri paredzētu ceļu uzturēšanai atbilstošā tehniskā stāvoklī, ir pašsaprotami, ja daudzi šoferi kļūst dusmīgi, jo daudzas brauktuves joprojām ir briesmīgā stāvoklī.

Satiksmei bīstamas bedres ir tādas, kuru laukums pārsniedz 0,1 kvadrātmetru un dziļums ir lielāks par 5 centimetriem. Par šādu bedru atrašanās vietām ir iespējams ziņot VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, kurš, vadoties pēc ceļa uzturēšanas klases, saremontēs bedri, taču jāņem vērā, kā arī mazāka izmērs bedres var radīt draudus satiksmei, it īpaši tad, ja tās atrodas tuvu viena otrai. Turklāt ir brauktuves, uz kurām bedres nav iespējams saskaitīt, un, līdz ar to, arī no tām izvairīties ir teju neiespējami.

Bedru veidošanās norit vairāku gadu laikā. Sākotnēji no radītās slodzes nodilst asfalta virsējā kārta, tādēļ pēc 5-7 gadiem nepieciešams veikt seguma atjaunošanu. Ja to neizdara, asfalts sāk plaisāt, un rodas bedres. To veidošanos pastiprina laika apstākļi, kad ziemas laikā bedrēs sakrājas ūdens, un nakts laikā tas sasalst, noārdot asfaltu.

Visvairāk bedru izveidojas pavasara atkusnī, kad arī biežāk notiek dažādas avārijas. Lai arī nav pieejami konkrēti statistikas dati par to, cik daudz negadījumu izraisījušas bedres uz ceļiem, ir skaidrs, ka tās vairākkārt ir ietekmējušas cilvēku spēju izvairīties no avārijas. Tā kā obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana jeb OCTA nekompensē zaudējumus, kuri radušies bedru dēļ, autovadītājiem vajadzētu padomāt par KASKO polises iegādi, jo šī ir vienīgā apdrošināšana, kur ietver visus riskus.

Negadījumu, kas radušies sliktu ceļa segumu dēļ, ir pietiekošu daudz, jo par tiem salīdzinoši bieži mēdz vēstīt dažādi mediji. Tāpat arī autovadītāji savā starpā nereti apspriež tieši to, cik Latvijā ir bedraini ceļi. Ir pat radītas aplikācijas, kurās šoferi var norādīt vietas, kur uz ceļiem sastopamas bīstamas bedres, tādējādi pasargājot citus autovadītājus no automašīnu bojājumiem. Tāpat internetā ir pieejamas interaktīvas kartes, kur norādīti bedrainākie un bīstamākie ceļi.

Kā jau minēts iepriekš, ir iespējams iegādāties arī KASKO apdrošināšanu, kura segs zaudējumus par bedru radītajiem bojājumiem. Visi šie iepriekš minētie argumenti ļoti labi parāda to, ka bedrainie ceļi Latvijā ir aktuāla problēma, kuras risināšanai nepieciešams pievērs daudz vairāk uzmanības, nekā līdz šim.