universitāte

Angļu valodas zināšanas – svarīgas, ja gribat studēt ārzemēs

Valodu prasmes visos laikos ir bijusi liela vērtība un priekšrocība. Tās ļāvušas saprast vairāk, komunicēt labāk un būt noderīgam kādu īpašu darbu veikšanai.

Šobrīd svešvalodu mācīšanās tiek uzsākta jau skolas vecumā, lai nodrošinātu daudzpusīgu izglītību un spēju pielāgoties darba tirgus prasībām. Nekad nevienā valstī nedzīvo tikai tās valsts valodas pratēji.

Cilvēki ceļo, pārceļas uz dzīvi citur, vienā ģimenē apvienojas dažādas tautības, tiek veidotas biznesa attiecība starp dažādām valstīm. Tas radījis vajadzību prast vismas vienu vai divas konkrētajā reģionā aktuālas svešvalodas.

Viena no šādām svešvalodām noteikti ir angļu valoda, kas ir vadošā starptautiskā saziņas valoda visā pasaulē. Tiem jauniešiem, kuri grib veidot veikmīgu karjeru, redzēt pasauli un iekarot savā dzīvē kādas īpašas virsotnes, par angļu valodas apguvi vajadzētu padomāt jau laikus.

Ja plāno mācības ārzemēs, tad labas angļu valodas zināšanas būs izšķiroši svarīgas, lai spētu sekot līdzi studiju tempam, izprast visu studiju vielu un patstāvīgi sagatavot uzdotos darbus.

Tieši tāpēc jaunieši, kuri grib studēt ārvalstīs, jau laicīgi domā, kā uzlabot savas angļu valodas zināšanas.

Mācies skolā, kursos vai pie privāta pasniedzēja

Skola parasti piedāvā standarta programmu, kas pielāgota vispārējam zināšanu līmenim priekš visiem skolniekiem. Tāpēc ļoti abus rezultatus var gūt tad, ja pats iegulda lielu darbu un strādā arī ārpus klases nodarbībām.

Tie jaunieši, kuri koncentrējas uz kādiem konkrētiem mācību priekšmetiem, izvēlas papildus nodarbības pie pasniedzējiem, meklē privātskolotāju un arī apmeklē kādus kursus.

Angļu valodas un ārzemju studiju sakarā noderīgi var būt IELTS kursi, jo tieši IELTS starptautiskā angļu valodas eksāmena rezultāti tiek pieprasīti ļoti daudzās ārvalstu universitātēs jaunajiem pretendentiem.

Tas palīdz pārliecināties par pretendenta angļu valodas prasmēm, jo skolu izsniegtie rezultāti ne vienmēr ir ērti salīdzināmi ar citu valstu vērtēšanas standartiem.

IELTS eksāmens īpaši veidots tā, lai efektīvi pārbaudītu visas angļu valodas prasmes. Var izvēlēteis kursus, kas sagatavo tieši šim eksāmensam, liekot uzsvaru uz tām prasmēm, kas būs aktuālas studiju laikā. Viena no tā ir akadēmiskās angļu valodas prasmes.

IELTS kursi pieejami gan Latvijā, gan ārvalstu valodu skolās. Kursi efektīvi sagatavos studijām ikvienā labā universitātē ārzemēs. Ja eksāmenu nokārto vajadzīgajā līmenī, droši var startēt pat labākajās pasaules universitātēs.

Angļu valodas prasmes ir svarīgas, lai studiju process būtu produktīvs, lai izpratne par studiju vielu nebūtu traucēta. Ja mācies ārzemēs, tad jārēķinās, ka jāieplāgojas konrētajai valstij un mācību iestādei, tāpēc ir vērtīgi apgūt arī mītnes valsts valodu.

Studiju laikā uzlabotās angļu valodas prasmes un varbūt vēl kādas valodas pamatzināšanas   gan Latvijas, gan starptautiskajā darba tirgū.